Γραφείο

Ένα μικρός χώρος γραφείου με όλα τα απαραίτητα (pc, printer, fax).